top of page

Lydskulptur

Lille lydhør frk.
Lydskulptur til Festugen i Århus 2003. Computer styret mekanisk, og elektronisk lyd i bassinet ved Musikhuset.

Sound sculpture for festival
Week in Århus, Denmark 2003.
Computer operated sculpture outside
Musikhuset in Århus.

bottom of page