top of page

Red Mono,

Arkitektskolen Århus 

Computer styret Installation 2011.

Et eksperiment som kobler abstrakt komponeret lyd til en symbiotisk oplevelse med den fysiske form Installationen kunne opleves i Arkitektskolens foyer, Aarhus. Lyd kompositionen og lette motoriserede tekstilbaner skaber overraskende rumlige stemninger, fra faretruende sitren til forløsning.

Computer operated installation 2011.

An experiment connecting form and abstract sound composition into a symbiotic expression building up an atmosphere of unrest but also relief.

bottom of page